ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Project 2015-2016

Στις παρακάτω διευθύνσεις μπορείτε να δείτε τις βιωματικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την εκπαιδευτικό κ. Αθανασίου Χρυσούλα με τους μαθητές της Α & Γ τάξης στη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016

https://youtu.be/lxAU2vj99T4

https://youtu.be/0tKupOP6wME

Αναρτήθηκε από την Μήλη Ελένη στις 23/5/2016

Βιωματικες δράσεις Α” και Β” Γυμνασίου 1ου τριμήνου

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ   ΔΡΑΣΕΙΣ  Α” &  Β” ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

της κ. Αθανασίου Χ. ΠΕ07

Η εργασία project  της Α τάξης γυμνασίου σε Power Point μορφή:

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εργασίας project της Β τάξης σε μορφή video:

http://youtu.be/B4s293ryprU

Αναρτήθηκε από Μήλη Ελένη  21/1/2015

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ( PROJECT )

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (PROJECT)ΣΤΗΝΑ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013-14

Σας  παραθέτουμε αποσπάσματα από τις  ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται φέτος στο σχολείο μας :

1.PROJECT 1 με θέμα:  «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μακρή Δήμητρα ΠΕ 05-ΠΕ 01.

 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

2.PROJECT 2 με θέμα: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αθανασίου Χρυσούλα ΠΕ 07.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

  3. PROJECT 3 με θέμα: «Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΒΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Λεμονίδου Μαρία ΠΕ 06.

PROJECT ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναρτήθηκε από Μήλη Ελένη (ΠΕ19-ΠΕ04) στις 23/4/2014